KOLEJ WODOROWA

KOLEJ WODOROWA

II Konferencja „KOLEJ WODOROWA” HYDROGEN4RAIL - FUTURE OF TRANSPORT,
7-9 WRZEŚNIA 2022 r.

II Konferencja Wodorowa HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT
odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne  Politechniki Poznańskiej
oraz CK NOVOTEL Poznań Centrum

Szanowni Państwo,

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei organizuje wydarzenie, które jest odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz pryncypiów płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu.  Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł zero i niskoemisyjnych w bilansie energetycznym jest wielkim wyzwaniem rozwojowym. Wodór uznawany jest za jeden z kluczowych elementów zielonej transformacji – może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik
i magazyn energii. Kluczowe obszary to: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka.

Kryzys militarny w Europie oraz  europejska jedność w odchodzeniu od paliw kopalnych zdecydowanie przyśpieszy proces wykorzystania wodoru.

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących  w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych.  Podejmiemy również tematykę pozyskiwania paliwa z przemysłu ciężkiego oraz OZE. 

Produkcja wodoru w Polsce klasyfikuje nas na piątym w świecie miejscu a trzecim w Europie wśród producentów paliwa przyszłości. To ogromny potencjał ukierunkowany na progres. Nowy rodzaj napędów będzie elementem wymiany taboru kolejowego. UTK szacuje, że aby przed rokiem 2030 zastąpić tabor którego wiek przekroczy 40 lat należy zakupić 1700 wagonów pasażerskich, 900 EZT oraz 245 lokomotyw. Te liczby  to szansa na rozwój rodzimych przedsiębiorstw.

Przygotowaliśmy PANEL DYSKUSYJNY dotyczący nowoczesnej technologii i korelacji interesów zaangażowanych stron oraz wyjazd studyjny do  Laboratoriów Politechniki Poznańskiej. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów z Kancelarii RM, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju  i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zaprosiliśmy również podmioty kolejowe zainteresowane zastosowaniem wodoru: PKP Energetyka S.A., PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A. ,PKP S.A. oraz przewoźników aglomeracyjnych i samorządowych. Dodatkowa grupa zaproszonych to producenci paliwa, infrastruktury do magazynowania, przesyłu i tankowania wodoru oraz producenci taboru.

Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji, przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa problemów oraz możliwością zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez uczestnictwo, stoisko i prezentację multimedialną

PATRONAT

WSPÓŁPRACA

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

WYSTAWCY