KOLEJ WODOROWA

KOLEJ WODOROWA

II Konferencja „KOLEJ WODOROWA” HYDROGEN4RAIL - FUTURE OF TRANSPORT,
WRZESIEŃ 2022 r.

II Konferencja Wodorowa HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT

Szanowni Państwo,

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała wydarzenie, które jest odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz pryncypiów płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu. Konferencja wpisała się również w założenia i planowanie działań w ramach Europejskiego Roku Kolei (ERK2021), którego celem jest upowszechnianie koncepcji EZŁ i działań proekologicznych w transporcie kolejowym.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych. Podjęliśmy również tematykę pozyskiwania paliwa z przemysłu ciężkiego oraz OZE.

Produkcja wodoru w Polsce klasyfikuje nas na piątym w świecie miejscu a trzecim w Europie wśród producentów ekologicznego paliwa przyszłości. To ogromny potencjał ukierunkowany na progres. Nowy rodzaj napędów będzie elementem wymiany taboru kolejowego. UTK szacuje, że aby przed rokiem 2030 zastąpić tabor którego wiek przekroczy 40 lat należy zakupić 1700 wagonów pasażerskich, 900 EZT oraz 245 lokomotyw. To koszt 30 mld zł i szansa na rozwój rodzimych przedsiębiorstw.

WYSTAWCY

PATRONAT

 

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY